Ötenazi Paneli

Doğu Batı Topluluğu’nun Sakarya Üniversitesi Mizan Hukuk Topluluğu ile ortaklaşa düzenlediği “ÖTENAZİ” isimli panel büyük ilgi gördü. Paneli Sakarya’dan gelen misafir öğrenci arkadaşlarımız ve Doğubatı Topluluğu’ndan Öğrenci Arkadaşlarımız verdiler. Moderatör ise İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Tevhit Ayengin hocamız oldu. Ötenazi konusunu hem hukuki süreçler bakımından hemde dindeki yeri bakımından inceleme imkanı bulduk.