Kabul Olunan Dua

Prof. Dr. Muhammed Fatih Kesler

Fakültemiz, Tefsir ana bilim dalı öğretim üyelerinden sayın Prof. Dr. Muhammed Fatih Kesler ile gerçekleştirdiğimiz konferansımıza katılım oldukça yoğun oldu.

Çok ciddi beşerî bir faaliyet olan Kur’ân’ın anlaşılması meselesi Arapça bilmediğinden dolayı Allah Kelâmı’nın mânâsını meâllerden öğrenmek isteyen milyonlarca insanımız için çok büyük önem taşımaktadır. Ehil insanlar tarafından ifa edilmesi gereken bu saygın görev ne yazık ki bazen ilgisiz kişilerin uğraşısı haline gelebilmektedir. Yetkili organların ve özellikle Diyânet İşleri Başkanlığı’nın Kur’ân meâllerini, dolayısıyla insanlarımızın vahye açık tuttukları dimağlarını etkin bir koruma altına almasına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede, İlâhiyat Fakültelerindeki yetkin öğretim üyelerinin katılımıyla Başkanlık bünyesinde kurulacak olan bir komisyon, yapılacak olan meâllerin sıhhatli olup olmadıklarına karar verebilir. Bu da meâl araştırması yapanları daha dikkatli olmaya, dolayısıyla Yüce Kitabımızın daha güzel anlaşılmasına vesile olacaktır.


Muhammed Fatih Kesler

1961 yılında Gümüşhane’nin Köse ilçesinde doğdu. İlk ve orta okulu Köse’ de okudu. 1975 yılında Trabzon İmam-Hatip Lisesinde başladığı Lise eğitimini 1979 yılında Gümüşhane de tamamladı ve aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı.

1984 yılı Haziran döneminde bu Fakültenin Tefsir-Hadis Bölümünden mezun oldu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tefsir Bilim dalında Doktora’ya başladı. Aynı yıl Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir yıl süreyle öğretmen olarak görev yaptı. 1986 yılı başında Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı Merkez teşkilatına idareci olarak atandı ve bu görevine yaklaşık iki yıl devam etti. Daha sonra Keçiören Adâlet Meslek Lisesine öğretmen olarak atandı. 1991 yılında “Kur’ân’da Ehl-i Kitap” (Kur’ân-ı Kerim’de Yahudiler ve Hıristiyanlar) isimli teziyle doktor oldu. Bu çalışması Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kitap olarak yayınlandı.

Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından açılan bir yıllık yabancı dil eğitiminden sonra devam ettiği Temel Eğitim Kursunu başarı ile tamamlayarak sertifikasını aldı.  1992 yılında askerliğini Ankara ve Edirne’de yaptı. 1994 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde açılan sınavı kazanarak bu Fakültede Yrd. Doç. Kadrosunda Öğretim Üyesi oldu. Aynı Fakültenin Tefsir Anabilim dalına öğretim üyeliği ve iki yıl boyunca bölüm başkanlığı görevinde bulundu. Daha sonra Sosyal Bilimler Enstitüsünde yönetim kurulu üyeliği ve Müdür Yardımcılığı yaptı.

1999 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin açtığı öğretim üyeliği sınavını kazanarak bu Fakülte’de göreve başladı. Aynı yıl girdiği sınavları kazanarak doçent  oldu. 2006 yılında profesör oldu.