Hakkımızda


   Doğu-Batı Topluluğu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde 2008’den beri 11 yıldır faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren bir öğrenci topluluğudur. Topluluk danışmanımız Doç. Dr. Nimetullah AKIN hocamızdır. Çalışmalarımızı, Topluluk Başkanımız Ebubekir Akın ve Zeynep Kösemen ile birlikte Doğu-Batı topluluğunda bulunan tüm gönül dostlarımızla istişare ederek yürütüyoruz.


    Hedeflerimiz, amaçlarımız ve faaliyet alanımız doğrultusunda, farklı fikir, kültür, medeniyet ve düşünceleri daha yakından tanımalarını sağlama; onlarla farklı faaliyet alanlarıyla temasa ve etkileşime girmek; evrensel sivil, katılımcı bir ufuk kazandırmak; farklı düşüncelere hoşgörülü, saygılı ve kardeşliğe dayalı ilişkiler geliştirmesini sağlamaktır.

Topluluğumuzun Amaçları:

  • Dünyadaki farklı kültür ve medeniyetleri daha yakından tanınmasını sağlamak.
  • Tarihte geçmiş kültür ve medeniyetleri bıraktıkları eserler ve düşüncelerle bugüne tanıtmak
  • Bugün yaşayan medeniyet ve kültürlerle barış, hoşgörü ve kardeşlik zemini içerisinde ilişkiler kurmak.
  • Farklı kültür ve medeniyetlere ait felsefi, sosyolojik okumalar yaparak yeni ufuklar çizmek.
  • Topluluk üyelerine katılımcı ve sivil bir ruh kazandırmak.
  • Farklı medeniyet ve kültürleri bilimsel bir çerçevede araştırma olanaklarını geliştirmek.
  • Topluluk üyelerini tüm dünya insanlarıyla kolay birliktelikler oluşturacak evrensellik fikrini kazandırmak.
  • Öğrencilerin araştırmasını teşvik edip, yeni fikirlere temasını sağlamak.
  • Öğrencilerin her türlü akademik, sosyal faaliyetlere katılımını özendirerek özgüvenlerini sağlama ve kendilerini ifade etmelerine katkıda bulunmak.
  • Türkiye’nin ve hatta dünyanın diğer üniversitelerinden akademisyenler ve yazarları üniversitemize davet ederek, onların birikim ve deneyimlerinden faydalanmak.

Faaliyet Alanları

        Öğrenci toplulukları yönergesinin ikinci maddesine (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini, öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla, öğrenci topluluklarının kurulmasını ve çalışmalarını üniversite yaşamının bir parçası olarak görmektedir. Bu tür etkinlikler ile öğrencilerinin yaşamlarının kalitesi arttırılmaya çalışılmakta ve kendisine güvenen, girişimci, sorumluluk bilinci kazanmış bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.) dayanarak topluluk ve üniversitemizin bütün öğrencilerini birlikte hareket kabiliyetlerini geliştirmek ve bütünsel gelişimlerini sağlamak amacıyla aşağıdaki alanların her birinde ayrı ayrı faaliyetlerimizi yürüteceğiz.


A.       Bilimsel Faaliyetler

      Sempozyum, konferans, panel, forum, söyleşi, yayınlar vb. faaliyetler.

B.       Akademik Faaliyetler

      Araştırmalar yapmak, makaleler yayımlamak, dergi çıkarmak vb. faaliyetler

C.        Sanatsal Faaliyetler

      Tiyatro, resim, fotoğraf, sergi, konser, konser, film gösterimi, şiir dinletileri, atölye ve kurslar, vb. faaliyetler.

D.       Sosyal faaliyetler

     Farklı kültür ve medeniyetleri tanımak için yurtiçi ve yurtdışı gezileri, ziyaretler (huzurevleri, çocuk esirgeme kurumu, köy hayırları vb.), yardım kampanyaları, kermesler vb. faaliyetler.

E.        Sportif Faaliyetler

      Spor müsabakaları, doğa yürüyüşleri vb. faaliyetleri. 


      Topluluğumuzun menzili ve maksudu kuruluşundan bu yana “Rıza”dır. Çabamız, ulaşmak ve ulaşma yolunda olmaktır. Ne yapıyorsak Allah rızası için yapıyor ümmete küçük de olsa bir faydası olsun istiyoruz. Bu zamana kadar düzenlediğimiz konferanslarımızda, seminerlerimizde de olduğu gibi bundan sonra yapacağımız tüm işlerde de öğrenci merkezli ilerleyerek ihtiyacımız olan konuyu ele almak istiyoruz bu uğurda düşünüyor, fikir üretiyoruz.